Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

HALA SPORTOWA

RADA RODZICÓW

Menu dla: RADA RODZICÓW

W Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy działa Rada Rodziców.
Radę tworzą wybrani w tajnych głosowaniach przedstawiciele wszystkich klas.
 
Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest rada rodziców w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, komisja rewizyjna ( 3 osoby) oraz członkowie RR.
Wybory przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
W wyborach tych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły,
a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców z wszystkich klas  szkoły, która współpracuje z dyrektorem, radą pedagogiczną,
samorządem uczniowskim oraz organizacjami  działającymi w szkole, a jej celem jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Działalność RR reguluje  Regulamin działalności rady rodziców.
 
Do zadań Rady Rodziców należy między innymi:
- aktywowanie rodziców do udziału w realizacji celów i zadań szkoły,
- udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
- organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
- gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy.
- sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły,
- zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego innych środków ułatwiających efektywne funkcjonowanie szkoły,
- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa bądź remont pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w nową aparaturę, renowację urządzeń rekreacyjno-sportowych,

Zgromadzone środki ze składek przeznaczane są na: dofinansowanie imprez i wydarzeń szkolnych, nagród w konkursach,
zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego, zwrot kosztów wyjazdów uczniów na konkursy przedmiotowe i artystyczne oraz zawody sportowe.
Na zakończenie roku szkolnego fundowane są nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-24 09:14przez:
Opublikowano:2021-06-24 12:57przez: Mirosław Madarasz
Zmodyfikowano:2023-09-12 12:53przez: Mirosław Madarasz
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy
Odwiedziny:4081

Rejestr zmian

  • [2023-09-12 12:53:29]Mirosław Madarasz.
  • [2022-09-27 12:50:02]Mirosław Madarasz.
  • [2022-09-27 12:45:11]Mirosław Madarasz.
  • [2022-08-09 07:28:32]Mirosław Madarasz.
  • [2022-08-08 08:55:42]Mirosław Madarasz.
  • [2022-08-08 08:54:01]Mirosław Madarasz.
  • [2021-09-23 10:16:13]Mirosław Madaraszpoprawione
  • [2021-06-24 09:12:36]Mirosław Madarasznowe