Regulamin przyznawania nagrody „Laur Piastów Śląskich” w Gimnazjum nr 9 w Legnicy

1. Nagroda jest przyznawana wybranym uczniom klas gimnazjalnych.

2. Nagrodę przyznaje się za wyjątkowe osiągnięcia w następujących kategoriach: naukowej, artystycznej, społecznej oraz za wytrwałość w dążeniu do celu.

3. W każdej z kategorii może być przyznawana tylko jedna nagroda.

4. O przyznaniu nagrody decyduje komisja w składzie: dyrektor szkoły oraz dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.

5. Komisja przyznaje nagrody na podstawie wniosków złożonych przez wychowawców klas gimnazjalnych. Wychowawcy składają wnioski po konsultacji z nauczycielami przedmiotów, których zakres dotyczy charakteru przyznawanej nagrody, lub w porozumieniu z opiekunami agend szkolnych – w przypadku nagród za działalność społeczną.

6. Wnioski należy złożyć następnego dnia po radzie klasyfikacyjnej w sekretariacie szkoły.

Kryteria przyznawania Nagrody Laur Piastów w klasach gimnazjalnych

Kategorie:

Naukowa:

 • Zachowanie wzorowe lub bardzo dobre (tu nienaganna frekwencja).
 • Średnia ocen 5.2

albo

 • Wyjątkowe osiągnięcia w wybranej dyscyplinie naukowej( laureaci konkursów przygotowywanych pod patronatem kuratora oświaty, …. np. zDolny Ślązak, Liga Naukowa).
 • Systematyczna praca na lekcji.
 • Postawa zgodna z uznanymi normami etycznymi, poczucie tożsamości ze szkołą.

Sportowa:

 • Zachowanie wzorowe lub bardzo dobre (tu nienaganna frekwencja).
 • Szczególne osiągnięcia w wybranych dyscyplinach sportowych (punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, strefowych, miejskich itp.)
 • Systematyczna praca na lekcjach.
 • Osiąganie wyników w nauce na miarę własnych możliwości.
 • Postawa zgodna z uznanymi normami etycznymi, poczucie tożsamości ze szkołą.

Artystyczna:

 • Zachowanie wzorowe lub bardzo dobre (tu nienaganna frekwencja).
 • Wyróżniające osiągnięcia w wybranej dziedzinie artystycznej: literackiej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, recytatorskiej (zwycięzcy konkursów artystycznych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym, miejskim).
 • Systematyczna praca na lekcjach.
 • Osiąganie wyników w nauce na miarę własnych możliwości.
 • Postawa zgodna z uznanymi normami etycznymi, poczucie tożsamości ze szkołą.

Społeczna:

 • Zachowanie wzorowe lub bardzo dobre (tu nienaganna frekwencja).
 • Szczególnie aktywne działanie na rzecz innych, w tym również społeczności szkolnej (uczestnictwo w agendach szkolnych, praca w wolontariacie, działalność charytatywna , czynne wspierani osób niepełnosprawnych itp.)
 • Systematyczna praca na lekcjach.
 • Osiąganie wyników w nauce na miarę własnych możliwości.
 • Postawa zgodna z uznanymi normami etycznymi, poczucie tożsamości ze szkołą.

Regulamin przyznawania nagrody Laur Piastów w klasach IV – VI

Ideą konkursu jest wyłonienie, promowanie i uhonorowanie zdolnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Legnicy.

1. Laur Piastów jest nagrodą indywidualną, o którą mogą ubiegać się uczniowie klas IV, V i VI szkoły podstawowej, spełniający określone kryteria.
2. Nagrodę przyznaje się za wyjątkowe osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • osiągnięcia naukowe
 • osiągnięcia artystyczne
 • wytrwałość w dążeniu do celu ( przyznawana tylko na zakończenie etapu edukacyjnego).

3. Zgłoszeń kandydatur dokonują wychowawcy klas, po konsultacji z nauczycielami przedmiotów, których zakres dotyczy charakteru przyznawanej nagrody.
4. W każdej kategorii może być przyznana tylko jedna nagroda.
5. Formularz zgłoszeniowy wypełnia wychowawca klasy dwa tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną i przekazuje go Komisji.
6. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja w składzie: Dyrektor szkoły oraz wybrani przedstawiciele Rady Pedagogicznej.
7. Komisja bierze pod uwagę tylko te konkursy, w których uczeń reprezentował szkołę.
8. Decyzja Komisji jest nieodwołalna.
9. Nagroda Laur Piastów wręczana jest na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody Laur Piastów

Kategoria osiągnięcia naukowe


Uczeń typowany do nagrody:
- otrzymuje ocenę wzorową z zachowania
- ma nienaganną frekwencję
- wyróżnia się w zakresie respektowania norm społecznych
oraz

 • jest laureatem szkolnych konkursów przedmiotowych ( I miejsce)
 • bierze udział w konkursach promujących szkołę
 • bierze udział w konkursach międzyszkolnych, osiągając w nich znaczące sukcesy, tzn.:

- kwalifikuje się (odpowiednio) do miejskiego, rejonowego, wojewódzkiego lub ogólnopolskiego etapu konkursu

- w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych otrzymuje nagrodę albo wyróżnienie

W przypadku uczniów mających podobne osiągnięcia, Komisja bierze pod uwagę sukcesy osiągnięte w konkursach wyższej rangi (takich jak zDolny Ślązaczek).

Kategoria osiągnięcia artystyczne

Uczeń typowany do nagrody:
- otrzymuje ocenę wzorową z zachowania
- ma nienaganną frekwencję
- wyróżnia się w zakresie respektowania norm społecznych
oraz

 • aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych ( akademiach, przedstawieniach ) oraz w zajęciach dodatkowych ( np. przygotowuje dekoracje)
 • jest laureatem lub finalistą szkolnych konkursów artystycznych
 • promuje szkołę, biorąc udział w imprezach i konkursach pozaszkolnych, osiągając w nich znaczące sukcesy

W tej kategorii obowiązuje system punktowy:

za uczestnictwo w konkursach (zaangażowanie) 1- 5 pkt
za konkursy (w zależności od ich rangi):
- szkolne: - nagroda 2 pkt
- wyróżnienie 1 pkt
- miejskie:- nagroda 4 pkt
- wyróżnienie 3 pkt
- wojewódzkie:- nagroda 6 pkt
- wyróżnienie 5 pkt
- ogólnopolskie: - nagroda 8 pkt
- wyróżnienie 7 pkt
- międzynarodowe:- nagroda 10 pkt
- wyróżnienie 9 pkt

Nauczyciel przedmiotu artystycznego może przydzielić uczniowi dodatkowe punkty za szczególne zaangażowanie w życie kulturalne szkoły i miasta.

Kategoria wytrwałość w dążeniu do celu

Uczeń typowany do nagrody:
- otrzymuje z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobrą
oraz

 • wyróżnia się zaangażowaniem i systematyczną pracą w szkole i w domu
 • reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach (w tym integracyjnych, np. Paraolimpiadzie)
 • systematycznie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, poza planem zajęć obowiązkowych
 • rzetelnie wywiązuje się z powierzonych funkcji lub zadań
 • wyróżnia się swoją postawą społeczną i kulturą osobistą

Logo UE

Logo szkoły

Logo szkoły

Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Integracyjnych im.Piastów Śląskich

ul. Wierzyńskiego 1
59-220 Legnica
tel. 76 723 34 50
fax. 76 723 34 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Użytkowników:
8
Artykułów:
1497
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
722091

Gościmy

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.