Laur Piastów

W roku szkolnym 2012/13 Laur Piastów otrzymali:

klasy IV – V:

klasy I - III gimnazjum