Nie ustajemy w psychoedukacji

3.12.20193.12.19 r kolejni uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Katarzynę Łochowską, pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy.

Uczniowie klasy 6a i 6d uczestniczyli w zajęciach „Hałas i jego wpływ na zdrowie", uczniowie klasy 6c i 6g – „Cyberprzemoc – co to jest, jak z nią walczyć, jak nie zostać cyberprześladowcą" i uczniowie klas 8a, 8b, 8c i 8d –„Choroby przenoszone drogą płciową".
Celem zajęć było: uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, zachęcenie do cichego zachowania na co dzień, poznanie wybranych chorób przenoszonych drogą płciową, poznanie zasad profilaktyki tych chorób, wyrobienie w uczniach przekonania o korzyściach płynących ze stosowania zasad zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw asertywnych, zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców, kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych.

Organizatorem zajęć w szkole była E. Wenzel. Zapraszamy do galerii.