Mówcie NIE uzależnieniom!

25.11.19 uczniowie klasy 7A, 7B, 7C, 7D uczestniczyli w zajęciach „Profilaktyka uzależnień - nikotynizm", a uczniowie klasy 5A, 5B, 5C i 5E uczestniczyli w zajęciach „Mitologia uzależnień". Oba spotkania prowadzone były przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy, panią Katarzynę Łochowską,

która zaprezentowała uczniom prezentację multimedialną na temat używek. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali mnóstwo pytań.
Realizacja tematów dotyczących uzależnień jest bardzo potrzebna. Jeśli od razu nie przyniesie zamierzonych efektów, to przynajmniej zmusi do zastanowienia.
Celem zajęć było:

Organizatorem zajęć w szkole była nauczycielka, Elżbieta Wenzel.

Informacja: E. Wenzel