Legnicka Edukacja dla Przyszłości

OPIS PROJEKTU

Informacje o projekcie
Projekt będzie realizowany w 13 szkołach podstawowych w Legnicy. W projekcie przewidziano realizację 10 zadań, w których weźmie udział 8866 uczniów. W 2018 roku planuje się zakupić (w ramach przetargu) do każdej ze szkół po 27 rejestratorów danych – cyfrowe laboratorium szkolne, które umożliwią prowadzenie eksperymentów, doświadczeń, podniosą atrakcyjność zajęć. Ponadto do zajęć programowania dla uczniów klas I-III zaplanowano dla każdej ze szkół 6 kompletów składających się z 2 robotów z kompatybilnym urządzeniem mobilnym – tabletem.

Cele
wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia;
doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym;
kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TK (ICT).

Sposoby realizacji projektu
organizacja kół zainteresowań;
nauka programowania dla uczniów klas I – III;
nauka gry w szachy dla uczniów klas IV;
organizacja dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII;

Planowane efekty
uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki, lepiej przygotowani do spełniania zadań społecznych i zawodowych;
skuteczniej komunikują się z nauczycielem, przez co dostają od niego lepsze wsparcie;
uczą się na swoich sukcesach, ale także lepiej radzą sobie z nieuniknionymi porażkami;
konflikty rozwiązywane są metodą mediacji.
Całkowita wartość 4 274 900,88 zł Wkład UE 3 633 665, 74 zł

Termin
Rok szkolny 2018/2019:
listopad, grudzień 2018 – rekrutacja uczestników
styczeń 2019 – czerwiec 2019 – realizacja projektu
przerwa wakacyjna
Rok szkolny 2019/2020:
kontynuacja zajęć do czerwca 2020

PLAN ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

Attachments:
Download this file (plan zajęć LEdP . 2019-2020 luty.pdf)plan zajęć LEdP . 2019-2020 luty.pdf[ ]135 kB