XXX Rajd "Chełmy"

14.09.2019W dniu 14.09.19r. dzieci z klas Vc, Vg, Vf, VIg pod opieką pań: Małgorzaty Koreckiej, Wandy Siwek i Elżbiety Tupaj uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej podczas XXX Rajdu "Chełmy". Przeszliśmy z Bogaczowa przez Górzec 445 m n.p.m. do Chełmca, czerwonym szlakiem na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy.

Poznawaliśmy walory krajoznawcze Pogórza Kaczawskiego a uczniowie ponadto uczyli się wyznaczania kierunków w terenie, orientowania i czytania mapy turystycznej, obliczania wysokości względnej, szacowania odległości. A wszystkie te wiadomości zostały utrwalone podczas rozwiązywania zadań w konkursie krajoznawczym. Dzieci zdobyły również nagrody w grach i zabawach ruchowych. Na zakończenie było ognisko i pieczenie kiełbasek.
Wróciliśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani. Nauczyciele z dobrze wykonanej pracy a uczniowie, że przeszli aż 8 km turystycznym szlakiem.

Informacja i zdjęcia: Elżbieta Tupaj. Zapraszamy do galerii.