Jubileuszowy Koncert TPD „100 lat z dziećmi i dla dzieci”

15.11.19 w Akademii Rycerskiej odbyła się uroczysta Gala z okazji 100-lecia TPD w Polsce zorganizowana przez Legnicki Oddział Okręgowy TPD. Wzięło w niej udział ok. 400 osób- działaczy, wolontariuszy i przyjaciół TPD, a także liczne poczty sztandarowe szkół oraz innych instytucji, których przemarsz wprowadził podniosłą atmosferę uroczystości.

Naszą szkołę reprezentował dyrektor szkoły pan Sławomir Mateja, panie związane ze Szkolnym Kołem Przyjaciół Dzieci: p. Halina Jakubowska, p. Renata Nicpoń, p. Hanna Tamioła, poczet sztandarowy wraz z opiekunem p. Markiem Fabirowskim oraz zespół Balbinki z p. Lucyną Kołodyńską.
Podczas Gali odbywały się liczne występy artystyczno-wokalne oraz odznaczanie działaczy TPD przez prezesa Kazimierza Pleśniaka. Balbinki oraz Balbinki Quest uświetniły uroczystość swoim znakomitym tanecznym pokazem, a wokalny występ legniczanek Patrycji Komoli oraz Kingi Stańko przeniósł gości w iście koncertowy nastrój.
Za pracę na rzecz dzieci oraz za współpracę z TPD wyróżniono dyrektora naszej szkoły oraz panie H. Jakubowską i p. R. Nicpoń, które uhonorowane zostały jubileuszową odznaką „Przyjaciel Dziecka" z okazji 100-lecia TPD w Polsce. Gratulujemy!

Informacja: H. Tamioła

Szczegółowe relacje i zdjęcia z ponad trzygodzinnej uroczystości dostępne są na stronie TPD (link) oraz na www.tulegnica.pl (link)