Hello my dear friends

Zapraszamy do udziału w pierwszym powakacyjnym konkursie. Ogłaszamy konkurs na kartkę z wakacji z pozdrowieniami w języku angielskim. Kartka powinna być wykonana własnoręcznie, dowolną techniką, powinna być odpowiednio zaadresowana i zawierać krótkie pozdrowienia napisane po angielsku. Konkurs dla klas 4-6 SP. Kartki zbierają nauczyciele języka angielskiego lub Pani Joanna Kraska. Termin do 15. 09. 2016 r.

Informacja: Joanna Kraska