Patron

Patronami naszej szkoły są Piastowie Śląscy.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 9 kwietnia 2001 roku. Historia Piastów Śląskich  jest związana z naszym regionem. Uczniowie poznają ich dokonania, kultywują pamięć, odwiedzają miejsca z nimi związane, poszerzają wiedzę i kształtują tożsamość regionalną. Dzięki temu uczniowie dostrzegają i szanują  otaczające nas dziedzictwo kulturowe.

Historia

Początek linii śląskiej Piastów związany jest z wprowadzeniem w życie statutu Bolesława Krzywoustego w roku 1138, który dzielił Polskę na dzielnice. Śląsk otrzymał w spadku Władysław Wygnaniec. Jego potomkowie są naszymi patronami. Do najwybitniejszych Piastów Śląskich należą:

Henryk Brodaty

Panował w latach 1202 – 1238. Był doskonałym politykiem i gospodarzem. Pod jego panowaniem znalazł się nie tylko dziedziczny Śląsk, ale także ziemia krakowska i część Wielkopolski. Prowadził akcję kolonizacyjną  która wpłynęła na intensywny rozwój gospodarzy naszego regionu. Jego żoną była Jadwiga. Jej zasługą są liczne fundacje kościołów i klasztorów. To dzięki niej powstał klasztor cysterek w Trzebnicy. Zakładała szpitale dla ubogich. Wykazywała troskę o swoich poddanych. Po śmierci została kanonizowana i uznana za patronkę Śląska.

 

 

Henryk Pobożny
Panował w latach 1238 – 1241. Starał się kontynuować politykę ojca Henryka Brodatego, zmierzającego do zjednoczenia Polski. Jego działania zostały przerwane najazdem Tatarów na Polskę. W roku 1241 doszło do bitwy pod Legnicą. Walka zakończyła się walką wojsk polskich i śmiercią Henryka Pobożnego.

Fryderyk II
Panował w latach 1498 – 1547. W tym czasie Śląsk nie należał już do Polski. Książę założył uniwersytet w Legnicy. Zabezpieczył miasto nowymi fortyfikacjami. Przeprowadził reformę gospodarczą i wojskową. Powiększył swoje włości o Księstwo Wołowskie.  Pod wpływem nauki Marcina Lutra przeszedł na protestantyzm. Był jednym z najwybitniejszych władców śląskich.

 

Jerzy Rudolf
Panował w latach 1602 – 1653. Była człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Przebudował zamek legnicki. Dbał o rozwój kultury i nauki. Założył fundację, której celem był rozwój szkolnictwa w księstwie. Największą sławę przyniosło mu założenie księgozbioru Biblioteca Rudolphina.

 

Panowanie Piastów Śląskich kończy się w roku 1675 wraz ze śmiercią Jerzego Wilhelma.
Był on ostatnim przedstawicielem dynastii.

W naszej szkole każdego roku w kwietniu organizowane są Dni Patronów. W ramach obchodów uczniowie zwiedzają zabytki Legnicy związane z Piastami Śląskimi, przygotowują prezentacje multimedialne i realizują projekty edukacyjne.