O szkole

O szkole.

Pierwszy dzwonek obwieszczający rozpoczęcie roku szkolnego zabrzmiał w naszej szkole 1 września 1993 r. Ze względu na nieukończoną budowę obiektu szkoły korzystaliśmy z gościnności innych placówek: inauguracja roku szkolnego 1993/1994 dla klas I-III odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 17, a klas IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 16. Tak rozpoczynała swoją historię Szkoła Podstawowa Nr 20 z oddziałami integracyjnymi.

Do własnych obiektów przeprowadziliśmy się w styczniu 1994 r. Jednak ze względu na dużą ilość uczniów  i oddziałów klasowych zajęcia trwały od godz. 7:30 do 16:10 przez sześć dni w tygodniu.

Od początku istnienia szkoła przyjęłą zmienioną w stosunku do tradycyjnej koncepcję nauczania i wychowania. Została opracowana „Koncepcja kształcenia i wychowania integracyjnego”, która wyznacza kierunki pracy w oddziałach integracyjnych. Na specyficzny charakter szkoły składają się również: brak barier architektonicznych, odpowiednio przygotowana baza do pracy z uczniami niepełnosprawnymi, wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz sposób nauczania. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych mają ukończone różne formy doskonalenia zawodowego: oligofrenopedagogikę, terapię pedagogiczną, surdopedagogikę, tyflopedagogikę, socjoterapię itp. Za  działania na rzecz integracji Zespół Szkół Integracyjnych otrzymał tytuł "Krajowego Lidera Integracji" nadany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

9 kwietnia 2002 r. odbyła się uroczystość, w czasie której nadano imię oraz sztandar naszej szkole. Od tej chwili pełna nazwa  szkoły brzmi: Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 20, Gimnazjum Nr 9, Liceum Ogólnokształcące Integracyjne oraz oddział przedszkolny ("Zerówka").

 


Dyrekcja szkoły.

 1. Sławomir Mateja - dyrektor
 2. Elżbieta Dębińska - wicedyrektor ds. dydaktycznych
 3. Beata Godlewska -  wicedyrektor ds. integracji
 4. Dariusz Popiwczak - wicedyrektor ds. opiekuńczo - wychowawczych

W minionych latach szkołą zarządzali następujący dyrektorzy:

 1. Tadeusz Krzakowski - dyrektor w latach 1993-2002
 2. Sławomir Mateja - wicedyrektor w latach 1998-2002, od 2002 r. dyrektor szkoły
 3. Genowefa Bednarkiewicz - wicedyrektor w latach 1993-1998
 4. Małgorzata Tumilewicz - wicedyrektor w latach 1993-1998
 5. Wanda Skowron - wicedyrektor w latach 1995-2000
 6. Lidia Piasecka - wicedyrektor w latach 1998 - 2007
 7. Beata Godlewska - wicedyrektor od 2000 roku
 8. Elżbieta Dębińska - wicedyrektor od 2002 roku
 9. Anna Głowaczewska - wicedyrektor w latach 2004-2006
 10. Dariusz Popiwczak - wicedyrektor od 2007 roku