Nauczyciele Zespołu Szkół Integracyjnych

Nauczyciele języka polskiego:

  1.  Barbara Bancarzewska
  2. Alicja Dobosz