Konkurs "Leon" 2020 - wyniki

W dniach 2 – 3 czerwca 2020r., 19 uczniów z klas trzecich wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Leon". Konkurs odbył się w formie testu on – line. W pierwszym dniu 18 uczniów zmierzyło się z zadaniami matematycznymi, w następnym 13 wypełniało test zintegrowanych sprawności. Niektórzy uczniowie wzięli udział w obu konkursach.
Chcemy poinformować, że w konkursie matematycznym:

III miejsce zajął

IV miejsce

V miejsce

W imieniu organizatorów dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Elżbieta Kraśniańska, Dorota Mazurowicz