Otrzymaliśmy tytuł Szkoła Młodych Patriotów

Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy uzyskał tytuł Szkoły Młodych Patriotów, co było efektem działań podejmowanych od 15 lutego do 7 czerwca 2018 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Aby otrzymać certyfikat uprawniający do tego miana, należało uzyskać co najmniej 80% punktów za wykonanie 7 spośród 9 zadań. Nasza szkoła zrealizowała 8 zadań, za każde z nich otrzymała maksymalną liczbę punktów. Poniżej szczegółowy opis przebiegu konkursu.

Informacja: Remigiusz Sulewski.

 Zadanie 1.
Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą". Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

18 maja 2018 r. uczniowie z klasy VI a, VII b, drugich klas gimnazjalnych oraz II klasy licealnej uczestniczyli w konwersatorium: ,, Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?" zorganizowanym przez p. Annę Majewską. Według uczniów patriotyzm to miłość i szacunek do Ojczyzny, znajomość historii, obyczajów oraz kultury naszego kraju. Współczesny patriotyzm polega na kultywowaniu pamięci o bohaterach narodowych, aktywności obywatelskiej, dążeniu każdego człowieka do samorozwoju, kibicowaniu polskim sportowcom czy kupowaniu polskich produktów. Większość naszych uczniów uważa siebie za patriotów. Wniosek, do jakiego doszli uczestnicy debaty, brzmi: Jesteśmy obywatelami naszego kraju i tylko zgoda, tolerancja, szacunek do drugiego człowieka oraz wspólna praca może przyczynić się do rozwoju oraz lepszej przyszłości dla Polski." (kliknij)

Zadanie 2.
Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości". Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Zadanie zostało zrealizowane w rozbiciu na kategorie wiekowe. Uczniowie klas I-III pod kierunkiem nauczycieli wychowawców wspólnie wykonywali klasowe plakaty o tematach: klasy I - „Symbole narodowe", klasy II - „Za co kocham Polskę?", klasy III - „Najciekawsze miejsca w Polsce". Uczniowie klas IV-VII i gimnazjalnych uczestniczyli w konkursie na plakat odnoszący się tematycznie do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowany przez p. Magdalenę Kacprzycką-Jągowską.

Zadanie 4.
Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm". Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Ogólnoszkolny konkurs wiedzy „Historia Polski a patriotyzm" został zrealizowany w rozbiciu na kategorie wiekowe. Klasy IV-VII wzięły udział w konkursie „Żywe obrazy historii Polski", w ramach którego uczniowie prezentowali w ciągu 5 minut jedno z wylosowanych uprzednio wydarzeń historycznych. Drugie klasy gimnazjalne uczestniczyły w grze zespołowej „Polska jest moją Ojczyzną". w której rywalizowały ze sobą drużyny reprezentujące poszczególne klasy. W jej trakcie uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o Polsce. Celem konkursu było kształtowanie świadomości oraz postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polski i naszego regionu. Organizatorką w/w konkursów była p. Anna Majewska. (kliknij),

(kliknij), (kliknij)

Zadanie 5.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

W ramach tego zadania w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla uczniów klas gimnazjalnych zorganizowany przez p. Krystynę Zawiślak-Marzędę. Młodzi recytatorzy wybrali wiersze polskich poetów, m.in. „Dzieciom zamordowanym przez UPA", „Śmierć pułkownika", „Dostałam list z rosyjskim znaczkiem", „Mój naród", „Śpiew murów", „Śpiewać będą". (kliknij)

Zadanie 6.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

W ramach realizacji tego zadania 14 maja 2018 r. odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznych dla klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych zorganizowany przez p. Witolda Klocka. (kliknij)

Zadanie 7.
Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

W pracach nad Kodeksem postaw patriotycznych uczestniczyli uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Na początku uczniowie zdefiniowali, na jakie pytania musi odpowiadać Kodeks. W ramach warsztatów starali się znaleźć na nie odpowiedzi. Wypracowane przez nich materiały stały się przedmiotem dyskusji i wzajemnych konsultacji, po czym zostały przekazane uczniowskiemu zespołowi redakcyjnemu, który opracował ostateczny tekst dokumentu. Został on wyeksponowany na filarze w holu szkoły oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Pracami nad tworzeniem Kodeksu kierował p. Remigiusz Sulewski. (kliknij)

Zadanie 8.
Motyw „małe ojczyzny w literaturze" – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Konkurs na pracę literacką w dowolnej formie został przeprowadzony dla uczniów klas gimnazjalnych w dniach od 1 kwietnia do 15 maja 2018 r. przez p. Joannę Nitek. Jury oceniało prace w kategoriach: rozprawka, utwory liryczne, opowiadanie. Spośród dwudziestu prac wyróżniono sześć utworów lirycznych i jedno opowiadanie.

Zadanie 9.
Udział w kursie przeprowadzonym w formule e-learning zakończonym egzaminem.

Spośród nauczycieli naszej szkoły w/w kurs ukończyła p. Krystyna Zawiślak-Marzęda, która pełniła funkcję koordynatora działań w ramach konkursu.

Dokumentację fotograficzną i filmową z realizacji w/w zadań konkursowych wykonywali p. Hanna Szurczak oraz uczniowie naszej szkoły Maria i Jan Szurczak.