„Czyściciel Świata” 2018 – wyniki indywidualne

 Koordynatorzy szkolni na podstawie informacji przekazanych przez wychowawców klas wytypowali do nagród indywidualnych uczniów, którzy przekazali podczas trwania tegorocznej zbiórki najwięcej surowców wtórnych. Rozdanie nagród nastąpi 18.06.18. Otrzymają je:

 w kategorii – makulatura:

w kategorii – nakrętki:

w kategorii – butelki pet:

Informacja: Hanna Szurczak, Adela Krzeczkowska