Wakacyjna oferta Animatora

Zapraszamy do udziału w zajęciach sportowych w ramach Legnickiego Animatora Osiedlowego zgodnie z harmonogramem:

lipiec:

sierpień:

Animatorzy Darek Przybylak i Beata Iwanowska