Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiemZajęcia z psychologiem polegają na prowadzeniu terapii indywidualnych dla dzieci niepełnosprawnych i dla każdego dziecka potrzebującego pomocy. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne w małych grupach liczących do 6 osób przeznaczonych dla dzieci nadpobudliwych, zahamowanych, agresywnych, lękowych i odrzuconych przez grupę. Zajęcia odbywają w życzliwej, bezpiecznej i sprzyjającej wewnętrznemu rozwojowi atmosferze, co powoduje, że dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia. Ponadto są prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne w klasach. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, obejmuje swym zakresem :

a) komunikowanie się bez przemocy czyli język żyrafy i szakala, asertywność,

b) radzenie sobie ze złością i agresją,

c) poznanie swoich mocnych stron,

d) profilaktykę uzależnień, problematykę niepełnosprawności.

Psycholog udziela wsparcia i pomocy rodzicom. Ściśle współpracuje z nauczycielami, pedagogami i innymi specjalistami, aby w jak najpełniejszy sposób udzielać pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży.