Szkolne Dni Integracji

SZKOLNE DNI INTEGRACJI W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH
im. Piastów Śląskich W LEGNICY

Każdego roku w maju w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy odbywają się Szkolne Dni Integracji. W szkole organizowane są wtedy konkursy, zabawy, warsztaty oraz zawody i rozgrywki sportowe. Różnorodność odbywających się  zabaw  daje szansę wszystkim uczniom a w szczególności uczniom  niepełnosprawnym na wykazanie się swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Wszyscy uczniowie mogą wspólnie bawić się i wchodzić w swobodne relacje rówieśnicze.
Szkolne Dni Integracji wzbogaca zawsze Miejski Konkurs Plastyczny ''Ku Integracji'' organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Tadeusza Krzakowskiego. Corocznie do udziału w tym konkursie zapraszamy przedszkola, szkoły i ośrodki szkolno- wychowawcze. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Uwieńczeniem Szkolnych Dni Integracji jest sobotni  festyn rodzinny. W tym dniu laureatom konkursów wręczane są nagrody i dyplomy . 
Dziękujemy bardzo  wszystkim sponsorom, dzięki którym możemy organizować Szkolne Dni Integracji i nagradzać laureatów konkursów.