Podręczniki na rok szkolny 2016/17

Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki do klas: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej szkoły podstawowej oraz pierwszej i drugiej gimnazjalnej.
Uczniowie z wymienionych klas otrzymują również nieodpłatnie zeszyty ćwiczeń.
Podręcznik do religii zakupuje się we własnym zakresie. Dla pozostałych klas lista podręczników w załączniku